Paneurópska súkromná základná škola - úvod
Všetko najlepšie Viktor
Zajtra má meniny: Alexander

Sme jediná základná škola v SR, kde sa žiakom v každej triede individuálne venuje triedny učiteľ - špeciálny pedagóg, asistent učiteľa a školský psychológ.

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 006
 • 007
 • 008
 • 009
 • 010
 • 011
 • 012

Novinky

 • skola
 • - malý kolektív žiakov (max. 15 žiakov v triede)
  - individuálny prístup učiteľov
  - rozšírené vyučovanie anglického jazyka 
  - predmety v anglickom jazyku
  - školského psychológa pre každú triedu
  - špeciálného pedagóga a možnosť individuálnej integrácie
  - v rámci nadštandardných služieb asistenta učiteľa
  - logopedické služby a EEG biofeedback
  - pohybové, výtvarné a jazykové krúžky 
  - relaxačnú miestnosť pre žiakov
  - nástup a prestup počas celého roka

  Viac sa môžete dozvedieť v článku Škola plná pohody .
  Tešíme sa na Vás aj Vaše deti :-) 

 • Milí rodičia, 
  ak ste nestihli termín zápisu žiakov na našu školu,
  u nás sa môžete zapísať počas celého školského roka. 

  MÁME POSLEDNÉ MIESTA PRE ŽIAKOV DO 0. a 1. ROČNÍKA!!!

  V ŠKOLSKOM ROKU 2016/2017 PRIJÍMAME ŽIAKOV DO 6., 7., 8., a 9. ROČNÍKA. 

  Viac informácií o DOD a zápisoch nájdete TU
  Tešíme sa na každého nového žiaka!
 •  Milí rodičia, 
  podmienky na prijatie Vášho dieťaťa do ktoréhokoľvek ročníka, sú:
  - rodný list dieťaťa,
  -  správa zo psychologického vyšetrenia
  - správa zo špeciálno-pedagogického vyšetrenia. 

  V prípade potreby si však odborníkov môžete vyhľadať aj v zozname TU

 • V školskom roku 2016/2017 pre Vás pripravujeme Logopedickú terapiu, ktorá:
  - trvá 30 minút,
  - je zameraná individuálne podľa potrieb dieťaťa, ako: 
   rozvoj oromotoriky,  nácvik správneho dýchania , logopedická intervencia, prevencia a odstraňovanie artikulačných nedostatkov a chýb, odstraňovanie porúch učenia, rozvoj komunikačných zručností atď. 
  - počas terapie sa pracuje so slovom vo všetkých podobách:
  v hovorenej, v písanej a aj čítanej forme. 
  - využívajú sa aj rôzne metodické materiály, ako:
  knihy, pracovné listy, ... a všetky technické pomôcky (ipod, tablet a iné).
 •  EEG Biofeedback je špecifickou metódou na posilnenie
  žiadúcej aktivácie nervovej sústavy,
  predovšetkým na tréning pozornosti a sústredenia, sebaovládania,
  skľudnenia impulzivity a hyperaktivity, zlepšenie výkonu intelektu.

  Viac informácii sa dozviete TU.
  O možnosti využívania tejto metódy sa spýtajte v riaditelni školy.


 • Milí rodičia a priatelia,
  týmto Vás chceme osloviť so žiadosťou o poukázanie 2% dane,
  tieto prostriedky využijeme vo výchove a vzdelávaní žiakov
  humanisticky orientovaných škôl, Paneurópskej súkromnej ZŠ
  a Paneurópskej pedagogickej a sociálnej akadémie.
  Tlačivo k poukázaniu 2% dane na stiahnutie TU. • V školskom roku 2017/2018
  rozširujeme vyučovanie anglického jazyka na 1. i 2. stupni.
  Hodiny angličtiny budú vyučovať lektori - native speakers.

Coffee&tea time


 • VeronikaBisaki PhDr. Veronika Bisaki Pon-Pia 09:00 - 10:00
  BarboraBodnarova Mgr. Barbora Bodnárová Streda 07:30 - 08:00
  Romanka Bc. Romana Srnčíková Utorok 07:30 - 08:00
  Janka Slovikova PaedDr. Jana Slovíková Pondelok 07:30 - 08:00 
  SilviaSodomova Mgr. Silvia Sodomová Piatok 07:30 - 8:30

 • Mgr. Marianna Jesenská Piatok 07:30 - 08:00
  Mgr. Mária Filazi Hurajová Utorok 07:30 - 08:00 
  Mgr. Katarína Karšková Utorok  07:15 - 08:00 
  Mgr. Hana Balážová Utorok 07:30 - 08:00
  Mgr. Katarína Kristofčáková Utorok 07:00 - 07:30

 • BarboraBodnarova Mgr. Barbora Bodnárová Utorok 13:30 - 14:00
  SilviaSodomova Mgr. Silvia Sodomová Pondelok 13:30 - 14:00
  Janka Slovikova PaedDr. Jana Slovíková Streda 13:00 - 13:30
  VeronikaBisaki PhDr. Veronika Bisaki Po-Pi 14:00 - 15:00
  Mgr. Marianna Jesenská Utorok 14:30 - 15:00

 • Mgr. Mária Filazi Hurajová Štvrtok 13:30 - 14:00
  Mgr. Katarína Karšková Pondelok 13:00 - 14:00
  Bc. Romana Srnčíková Streda  13:00 - 13:45 
  Mgr. Hana Balážová Streda 13:00 - 13:30
  Mgr. Katarína Kristofčáková Pondelok 13:00 - 14:00
  Mgr. Eva Gaplovská Pondelok 12:00 - 14:00

Kalendár

Rozvrh hodín

 • 0.A  1. 2. 3. 4. 5.
  P TEV TEV ZMR PNV  
  U RGM RVK ZMR HPD RVK
  S ZMR RVK PNV PNV  
  Š RGM RVK RGM RGM RVK
  P ZMR RVK HPD HPD  
 •  I.A 
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  P
  SJL
   MAT
   SJL
  HUV
   
  U
  TEV
   TEV
   SJL
  PRV
   TRH 
  S
  SJL
   MAT
   ANJ
  SJL
  ETV
  Š
  SJL
   MAT
   SJL
  VYV
  VYV
  P
  SJL
   MAT
   SJL
  ANJ
   

   

 • II.A 
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
   6.
  P
  SJL
   MAT
  SJL
   PRV 
  TRH
   
  U
  SJL
  MAT
  SJL
  ANJ
  ETV
   
  S
  SJL MAT SJL PRV
  HUV
   
  Š
  SJL
  SJL
  ANJ
  TEV TEV  
  P
  SJL
  MAT
  VYV VYV
   
   
   
 • II.B  1. 2. 3. 4. 5.
  P SJL MAT  SJL PRV TRH
  U SJL MAT  SJL ANJ ETV
  S SJL SJL MAT  ANJ PRV
  Š TEV TEV SJL SJL HUV
  P SJL MAT  VYV VYV  
 • III.A 
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  P
  SJL
  MAT SJL ANJ ANJ  
  U
  MAT
  SJL
  SJL VYV
  HUV
   
  S
  SJL MAT
  SJL
  VLA
  ETV
   
  Š
  TEV TEV INF
  PVC
  SJL
  TRH
  P
  ANJ ANJ MAT SJL PDA  

   

 • IV.A  1. 2. 3. 4. 5. 6. 
  P MAT SJL SJL VLA VYV HUV
  U SJL SJL PDA ANJ ANJ  
  S MAT SJL  SJL ETV PVC  
  Š SJL MAT ANJ ANJ INF TRH 
  P TEV TEV MAT SJL SJL  
 • V.A  1. 2. 3. 4. 5. 6. 
  P ANJ ANJ SJL BIO TSV TSV
  U SJL SJL INF DEJ TchV VYV
  S MAT SJL  MAT GEG MAT  
  Š ANJ ANJ SJL BIO HUV  
  P SJL MAT GEG MAT ETV  
 • VI.A  1. 2. 3. 4. 5. 6. 
  P SJL DEJ GEG BIO TSV TSV
  U ANJ ANJ SJL INF TchV VYV
  S SJL MAT  OBN MAT FYZ FYZ
  Š SJL GEG ANJ ANJ BIO HUV
  P MAT SJL MAT MAT ETV  
 • VII.A  1. 2. 3. 4. 5. 6. 
  P SJL DEJ ŠPJ ŠPJ TSV TSV
  U ANJ ANJ SJL INF TchV VYV
  S SJL MAT  OBN MAT BIO CHE
  Š SJL GEG ANJ ANJ BIO HUV
  P MAT SJL MAT ETV FYZ CHE