Paneurópska súkromná základná škola - úvod
Všetko najlepšie Silvia
Zajtra má meniny: Augustýn

Sme jediná základná škola v SR, kde sa žiakom v každej triede individuálne venuje triedny učiteľ - špeciálny pedagóg, asistent učiteľa a školský psychológ.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

Novinky

 • New - PZS billboard 3
 • Ponúkame:  
  - individuálny prístup učiteľov
  - malý kolektív žiakov
  - rozšírené vyučovanie anglického jazyka
  - pohybové, výtvarné a jazykové krúžky
  - školského psychológa, špeciálneho pedagóga, logopéda 
  - v rámci nadštandardných služieb ponúkame asistenta učiteľa
  - pracujeme aj s deťmi s poruchami učenia a poruchami reči
  - ponúkame aj EEG Biofeedback.
  Viac sa môžete dozvedieť v článku Škola plná pohody.

  Tešíme sa na Vás aj Vaše deti :-) 

 • KONIEC ROKA SZS
 • Milí rodičia, 
  ak ste nestihli termín zápisu žiakov na našu školu,
  u nás sa môžete zapísať počas celého školského roka. 

  MÁME POSLEDNÉ MIESTA PRE ŽIAKOV DO 0. a 1. ROČNÍKA!!!

  V ŠKOLSKOM ROKU 2016/2017 OTVÁRAME AJ 7. ROČNÍK. 

  Tešíme sa na každého nového žiaka!
 •  Milí rodičia, 
  podmienky na prijatie Vášho dieťaťa do ktoréhokoľvek ročníka, sú:
  - rodný list dieťaťa,
  -  správa zo psychologického vyšetrenia
  - správa zo špeciálno-pedagogického vyšetrenia. 

  Spolupracujeme s Centrom špec. pedag. poradenstva Nevädzova 3, 821 01 Bratislava.
  V prípade potreby si však odborníkov 
  môžete vyhľadať aj v zozname TU

 • V školskom roku 2016/2017 pre Vás pripravujeme Logopedickú terapiu, ktorá:
  - trvá 30 minút,
  - je zameraná individuálne podľa potrieb dieťaťa, ako: 
   rozvoj oromotoriky,  nácvik správneho dýchania , logopedická intervencia, prevencia a odstraňovanie artikulačných nedostatkov a chýb, odstraňovanie porúch učenia, rozvoj komunikačných zručností atď. 
  - počas terapie sa pracuje so slovom vo všetkých podobách:
  v hovorenej, v písanej a aj čítanej forme. 
  - využívajú sa aj rôzne metodické materiály, ako:
  knihy, pracovné listy, ... a všetky technické pomôcky (ipod, tablet a iné).
 •  EEG Biofeedback je špecifickou metódou na posilnenie
  žiadúcej aktivácie nervovej sústavy,
  predovšetkým na tréning pozornosti a sústredenia, sebaovládania,
  skľudnenia impulzivity a hyperaktivity, zlepšenie výkonu intelektu.

  Viac informácii sa dozviete TU.
  O možnosti využívania tejto metódy sa spýtajte v riaditelni školy.

Coffee&tea time


 • ErikaNemcova Bc. Erika Nemcová Pondelok 06:45 - 07:45
  BarboraBodnarova Mgr. Barbora Bodnárová Streda 07:00 - 08:00
  ZuzkaMarsalova Mgr. Zuzana Bogdaňová Utorok  07:15 - 08:00 
  Romanka Bc. Romana Srnčíková Utorok 07:30 - 08:00
  Janka Slovikova PaedDr. Jana Slovíková Streda 07:00 - 08:00 

 • zuzana majorova.small Bc. Zuzana Majorová Štvrtok 07:45 - 08:30
  MariannaFuskova Mgr. Marianna Fusková Piatok 07:15 - 08:15 
  SilviaSodomova Mgr. Silvia Sodomová Streda 07:30 - 8:30
  JankaSlovikova PaedDr. Jana Slovíková Streda  07:00 - 08:00 
  VeronikaBisaki PhDr. Veronika Bisaki Štvrtok 09:00 - 10:00
  ZuzanaRadosaniova Mgr. Zuzana Radošániová Utorok 07:00 - 07:45

 • ErikaNemcova Bc. Erika Nemcová Streda 12:45 - 13:30 
  BarboraBodnarova Mgr. Barbora Bodnárová Utorok 13:00 - 14:00
  ZuzkaMarsalova Mgr. Zuzana Bogdaňová Streda  13:00 - 13:45
  Romanka Bc. Romana Srnčíková Streda  13:00 - 13:45 
  Janka Slovikova PaedDr. Jana Slovíková Streda 14:00 - 15:00

 • zuzana majorova.small   Bc. Zuzana Majorová Streda 13:00 - 14:00
  MariannaFuskova Mgr. Marianna Fusková Pondelok 14:00 - 15:00
  SilviaSodomova Mgr. Silvia Sodomová Utorok 14:00 - 15:00
  JankaSlovikova PaedDr. Jana Slovíková Streda  14:00 - 15:00 
  VeronikaBisaki PhDr. Veronika Bisaki Streda 15:00 - 17:00
  ZuzanaRadosaniova Mgr. Zuzana Radošániová Streda 13:00 - 14:00

Kalendár

Rozvrh hodín

 • 0.A  1. 2. 3. 4. 5.
  P HPD RGM ZMR  PNV RVK
  U HPD RGM RVK  RVK  
  S TEV TEV ZMR PNV RVK
  Š PNV RGM ZMR RVK  
  P HPD RGM  ZMR  RVK  
 •  I.A 
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  P
  SJL
   MAT
   SJL
   ANJ
   HUV
  U
  SJL
   MAT
   SJL
   PRV
   TRH 
  S
  TEV
   TEV
   SJL
  ANJ
  ETV 
  Š
  SJL
   MAT
   SJL
  SJL
   
  P
  SJL
   MAT
   VYV
  VYV
   

   

 • I.B  1. 2. 3. 4. 5.
  P SJL  MAT  SJL ANJ  HUV 
  U SJL MAT  SJL PRV  TRH
  S TEV TEV  SJL ANJ  ETV
  Š SJL MAT  SJL SJL  
  P SJL MAT  VYV VYV  
 • II.A 
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
   6.
  P
  MAT
   SJL 
  SJL
   PRV 
  HUV  
   
  U
   MAT 
  SJL
  SJL
   VYV
  VYV 
   
  S
  TEV
  TEV
   SJL 
  ANJ
   
   
  Š
   MAT
  SJL
  SJL
  ANJ
  ETV
  TRH
  P
   MAT
  SJL
  SJL
  PRV
   
   
   
 • III.A 
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  P
  SJL 
  SJL 
  MAT
  MAT 
  VYV 
   
  U
  MAT
  SJL 
  SJL
  VLA 
  HUV
   
  S
  TEV TEV
   ANJ 
  ANJ
  MAT
   
  Š
  SJL
  SJL 
  SJL
  PDA
  ETV
  THR
  P
  SJL
  SJL 
  ANJ
  ANJ
  IFV  

   

 • IV.A  1. 2. 3. 4. 5. 6. 
  P SJL MAT SJL/č PDA IFV IFV
  U MAT SJL SJL/č VLA PVC  
  S ANJ ANJ  SJL TEV TEV  
  Š SJL MAT ANJ ANJ VYV TRH
  P MAT SJL SJL/č HUV ETV