Novinky v školskom roku 2017/2018

Máme voľné miesta v 0. – 9. ročníku! V prípade záujmu kontaktujte pani riaditeľku PhDr. Veroniku Bisaki na telefónnom čísle 0903 / 478 002 alebo e-mailom na adrese szs@paneuroszs.sk.

V tomto školskom roku sme zaradili niekoľko noviniek:

 1. Modernizáciu materiálno-technického zabezpečenia školy
  Interaktívne tabule
 2. Native speaker
  Rozšírené vyučovanie AJ s native speakerom pre každú triedu
 3. Nové zaujímavé voľnočasové aktivity v SŠKD
  Vedecké pokusy, tanečno-pohybové aktivity, športové aktivity, logické hry a šach, elektrohry
 4. Pravidelné stretnutia rodičov spojené s prednáškami resp. besedami
 5. Rodinný deň

Ďalšie informácie nájdete v sekcii Čo ponúkame.