DOD a zápisy do 0. a 1. ročníka 2017/2018

Termíny Dní otvorených dverí a zápisov do 0. a 1. ročníka nájdete v nasledujúcom odkaze:

Dokument DOD a zápisy 2017/2018