Prihlasovanie žiakov na školský rok 2018/2019

Zápis 2018/2019

Oficiálne zápisy žiakov do 0. a 1. ročníka u nás už prebehli. V prípade, že máte záujem sa k nám zapísať, kontaktujte vedenie školy na emailovej adrese szs@paneuroszs.sk, kde Vám radi poskytneme informácie o kapacite danej triedy. Zápis je možné uskutočniť do konca augusta 2018.

Týždeň na skúšku

Týždeň na skúšku ponúkame záujemcom o štúdium na Paneurópskej súkromnej základnej škole. Môžu ho absolvovať i žiaci so záujmom o prestup z inej základnej školy. V priebehu tohto obdobia sa žiaci zoznámia s prostredím, pani učiteľkou a prístupom, ktorý vo vzdelávaní využívame. Dávame tak priestor deťom i rodičom nazrieť k nám a rozhodnúť sa, či je toto miesto pre nich vyhovujúce. Taktiež naši odborníci dokážu na základe pozorovania a rozhovoru s rodičom odporučiť ďalší postup a vhodnosť prijatia žiaka.