Prihlasovanie žiakov na školský rok 2018/2019

V prípade záujmu o zapísanie dieťaťa do 0. alebo 1. ročníka v školskom roku 2018/2019 prosím vyplňte Prihlasovací formulár a následne ho zašlite na emailovú adresu školy szs@paneuroszs.sk. V prípade naplnenia ročníkov uprednostníme uchádzačov podľa poradia predbežných prihlášok. Za pochopenie ďakujeme.

Taktiež sa môžete prihlásiť na Skúšobný deň pre budúcich žiakov, ktorý sa uskutoční v utorok 27. marca 2018 o 09:00 hod. Žiaci strávia plnohodnotný vyučovací deň s pani učiteľkou, zažijú ako to v škole prebieha, zoznámia sa so školským prostredím a zistia, čo všetko ich v škole čaká.

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR