DOD a zápisy do 0. a 1. ročníka 2019/2020

V prípade záujmu o štúdium nás neváhajte navštíviť počas Dní otvorených dverí, kde Vám radi poskytneme všetky dôležité informácie. Po rozkliknutí obrázkov nižšie sa dozviete viac o termínoch DOD, zápisov do 0. a 1. ročníka, taktiež o spoznávacom dni Prvýkrát v lavici. Ak máte akékoľvek otázky kontaktujte nás emailom na adrese szs@paneuroszs.sk.

Prihláška na spoznávací deň Prvýkrát v lavici.