Darujte 2% z Vašich daní

 

Milí rodičia, priatelia a priaznivci, nakoľko sa blíži zdaňovacie obdobie, radi by sme Vás touto cestou oslovili s možnosťou venovania 2% dane OZ PROFKREATIS, ktoré bolo dlhoročným zriaďovateľom Súkromnej základnej školy a naďalej s nami úzko spolupracuje. Vaše 2% budú použité na renováciu priestorov školy a zakúpenie materiálno-technického zabezpečenia do tried.

Údaje potrebné na poukázanie 2 %:
Obchodný názov: OZ PROFKREATIS
Sídlo: Ružová dolina 29, 821 09 Bratislava
IČO: 308 15 321
Číslo konta: SK 1811 0000 0000 2623 8525 08
Právna forma: Občianske združenie

Informačný list

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Viac informácií nájdete na stránke www.rozhodni.sk

Ďakujeme Vám!