HIP HOP a moderné tance

____________________________________________________________

Charakteristika krúžku
HIP HOP  a moderné tance sa organizujú v priestoroch školy (v telocvični) pod vedením lektorov z tanečnej skupiny Seal Dance School. Deti sa naučia tanečné zostavy na populárne skladby rôznych žánrov. Naučia sa základné phybové zručnosti, správne návyky, držanie tela, orientáciu a pohyb v priestore. Krúžok bude prebiehať spoločne so žiakmi zo štátnej ZŠ (Ružová dolina).

____________________________________________________________

Termín
Pondelok 14:00 – 15:00

____________________________________________________________

Cena krúžku
Poplatok za krúžok je 30 €/ mesiac – 2 x v týždni alebo 18 €/ mesiac – 1 x v týždni.