Škola

Paneurópska súkromná základná škola
Ružová dolina 29
821 09 Bratislava

tel.: +421 2 5341 2593, 0903 478 002
Súkromný školský klub detí: 0948 395 007

IČO: 317 89 188
IBAN: SK 9011000000002626741133

Elokované pracovisko pre 2. stupeň:
Sklenárova 1
821 09 Bratislava

tel.: 0903 287 128 (platí aj pre SŠKD)

E-mail: szs@paneuroszs.sk

Facebook: Paneurópska súkromná ZS

 

Zriaďovateľ a štatutárny zástupca

PhDr. Veronika Bisaki

Riaditeľ školy    

PhDr. Veronika Bisaki

Zástupca riaditeľa    

PaedDr. Janka Slovíková