LEGO

Krúžok HRAVÉ UČENIE s LEGO stavebnicami pomáha stimulovať detský záujem objavovať a získavať nové poznatky prostredníctvom hry.

______________________

Vzdelanie a zábava:

  • Objavujeme základy vedy a techniky formou skladanie LEGO stavebníc
  • Deti stavajú zaujímavé LEGO modely, hrajú sa a učia
  • Pripravujeme LEGO modely reálnych strojov a mechanizmov

______________________

Sústredíme sa na rozvoj zručnosti pre 21. storočie:

  • Rozvoj tvorivosti a fantázie dieťaťa
  • Rozvoj schopnosti riešiť problémy a vytrvalosti
  • Podpora práce v tíme a spolupráce na spoločnom projekte

______________________

Termín
Pondelok 14:00 – 15:00