Logické hry a šach

___________________________________________________________________________

Charakteristika krúžku 
Logické hry a šach sa organizujú v priestoroch školy pod vedením lektorov z Občianskeho združenia KRÚŽKY V ŠKOLE. Je ideálnym krúžkom pre rozvoj logického myslenia a stratégie. Deťom otvorí dvere do rozmanitého sveta spoločenských, stolných a rôznych kartových hier. Pomôcky na krúžok sú zabezpečené.
__________________________________________________________________

Termín
Piatok 14:00 – 15:00 
__________________________________________________________________

Cena krúžku
Poplatok za krúžok je 38 €/ polrok.