Let´s Dance

____________________________________________________________

Charakteristika krúžku
Deti sa na krúžku naučia tanečné zostavy na populárne skladby rôznych žánrov. Naučia sa základné pohybové zručnosti, správne návyky, držanie tela, orientáciu a pohyb v priestore. 

____________________________________________________________

Termín
Informácie o čase krúžku sú uvedené v harmonograme krúžkov.

____________________________________________________________