Mladý Einstein

 

 

Mgr. Denis Polák
Vyučujúci krúžku
 

 

Jozef Karvai
Vyučujúci krúžku

Mladý Einstein je krúžok, na ktorom sa budeme venovať rôznym vedeckým pokusom. S deťmi budeme objavovať zaujímavé zákonitosti prírody a jej rôzne tajomstvá. Vyskúšajú si prácu s laboratórnymi pomôckami a hravou formou sa zoznámia s prírodnými vedami, akými sú napr. chémia či fyzika. Pomocou našich vedeckých denníčkov budeme cestovať okolo sveta s myškou Žofkou, ktorá nám po celý školský rok bude ukazovať rôzne vedecké pokusy a postupom roka sa z nás stanú vedci – Einsteini.