Záujem o štúdium

Zápis / Prestup

V prípade, že máte záujem sa k nám zapísať resp. prestúpiť z inej základnej školy, kontaktujte vedenie školy na emailovej adrese szs@paneuroszs.sk, kde Vám radi poskytneme informácie o obsadenosti daného ročníka. Prestup je možný počas celého školského roka.

Týždeň na skúšku

Záujemcom o štúdium na Paneurópskej súkromnej základnej škole ponúkame možnosť absolvovať týždeň na skúšku. Môžu ho absolvovať i žiaci so záujmom o prestup z inej základnej školy. V priebehu tohto obdobia sa žiaci zoznámia s prostredím, pani učiteľkou a prístupom, ktorý vo vzdelávaní využívame. Dávame tak priestor deťom i rodičom nazrieť k nám a rozhodnúť sa, či je toto miesto pre nich vyhovujúce. Taktiež naši odborníci dokážu na základe pozorovania a rozhovoru s rodičom odporučiť ďalší postup a vhodnosť prijatia žiaka.