Zápis na školský rok 2020/2021

Milí rodičia,

na základe nariadenia Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR, je z dôvodu prevencie voči potenciálnemu prenosu nového koronavírusu pôvodne stanovený termín zápisu do 0. a 1. ročníka, ktorý mal prebiehať osobne v priestoroch našej školy ZRUŠENÝ. Vzhľadom k tomu prichádzame s novým riešením – online zápis, zatiaľ bez prítomnosti detí a rodičov. V prípade, ak máte záujem zapísať svoje dieťa do našej školy, prosíme Vás o nasledovné:

v termíne do 19.4.2020 zaslať na email školy szs@paneuroszs.sk Vami vyplnené v prípade možnosti aj podpísané nižšie uvedené dokumenty a doklady:

  1. Žiadosť o prijatie (nájdete nižšie „na stiahnutie“)
  2. Dotazník (nájdete nižšie „na stiahnutie“)
  3. Kópia rodného listu
  4. Kópia kartičky poistenca
  5. Kópia absolvovaných vyšetrení (školská zrelosť, psychologické, špeciálno-pedagogické vyšetrenie, logopedické)

DOTAZNÍK ŽIADOSŤ O PRIJATIE – 0. ROČNÍK ŽIADOSŤ O PRIJATIE – 1. ROČNÍK

Následne Vás o postupe budeme informovať mailom/telefonicky. V prípade, ak vyššie spomenutý termín nestihnete, neváhajte nás kontaktovať.

Kontakt:

szs@paneuroszs.sk

0908 986 439

0903 478 002

Tešíme sa na Vás