VYHLÁSENIE RODIČA COVID, VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU