USMERNENIE RODIČOM KTORÍ SA NEZÚČASTNILI CELOPLOŠNÉHO TESTOVANIA