Predlžujeme termín podania prihlášok do 31. 08. 2021

Milí záujemci, 

predlžujeme termín podania prihlášok do 31. 08. 2021. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať mailom na adrese: szs@paneuroszs.sk

Tešíme sa na Vás.