Oznámenie

S veľkou bolesťou v srdci oznamujeme, že nás navždy opustil náš milovaný a výborný bývalý študent Viktor Prachar. Viktor nás opustil vo veku 34 rokov po statočnom boji s ťažkou chorobou. Svojou láskavosťou a usilovnosťou si získal srdcia všetkých, ktorí mali to šťastie ho poznať.

Svoje štúdiá u nás úspešne ukončil a s nadšením pokračoval na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Jeho odhodlanie a zápal pre vedomosti nás všetkých inšpirovali a jeho prítomnosť bude veľmi chýbať.

Drahý Viktor, ďakujeme ti za všetky krásne chvíle, ktoré sme s tebou mohli prežiť. Tvoja pamiatka bude žiť v našich srdciach navždy.

Odpočívaj v pokoji.

S láskou a vďakou spomíname