Všetkovedko & kvízy

 

Jozef Karvai
Vyučujúci krúžku

Na krúžku Všetkovedko sa deti prostredníctvom rôznych zaujímavých kvízov a vedomostných úloh formou hry dozvedia zaujímavé informácie a fakty z rôznych oblastí. Kvízy budú zostavené vždy tak, aby boli primerané veku detí.