Začarovaná abeceda

 

Petra Treščanská
Vyučujúca krúžku

 

Krúžok  Začarovaná abeceda sa zameriava na opakovanie učiva zo slovenského jazyka a matematiky z predošlých ročníkov.