Bilaterálna integrácia

Program bilaterálnej integrácie je pohybový program vychádzajúci z vývinových cvičení. Program bol vytvorený v Škótsku autorkou  Shielou Dobie, OBE. Cviky zohľadňujú vývinové štádiá, ktorými dieťa prechádza pri rozvoji symetrickej a symetricko-bilaterálnej integrácie. BI program využíva súbor prirodzených pohybov človeka, ktoré by za bežných okolností mali byť zautomatizované. Program sa venuje rozvoju centrálnej nervovej sústavy a poskytuje základ pre zlepšenie motorických schopností, bilaterálnej integrácie a hemisférovej dominancie, čo sú predpoklady pre učenie, správanie a sebavedomie. 
PREČO PRÁVE POHYB?
Motorické schopnosti sú pre učenie sa nevyhnutné.  Aby sa dieťa dokázalo učiť, musí stabilizovať telo a ovládať vlastné pohyby. Problém s priestorovou orientáciou  môže spôsobovať stres a zníženie výkonu v škole, ťažkosti so zrakom a problémy so správaním.   

CESTA K ÚSPECHU

 • zábavná forma terapie
 • prepája kogníciu (myslenie) s motorikou (pohyb)
 • posilňuje sluchové spracovávanie, sekvenčnú pamäť, vyrovnáva psychomotorické tempo
 • stimuluje exekutívne funkcie, ktoré sú kľúčom k úspechu (plánovanie, organizovanie, riešenie problémov, využívanie času, najvyššia úroveň mentálneho riadenia a integrácie)
 • vytvára priestor pre integráciu hemisfér
 • podpora stability, statických a dynamických funkcií
 • rozvoj automatizácie pohybu
 • podpora multi-taskingu
PRE KOHO JE PROGRAM VHODNÝ:
 • deti s vývinovými poruchami učenia
 • deti s ADHD
 • deti s nedostatočnými výsledkami bez identifikovania príčíny
 • deti s rýchlym/pomalým psychomotorickým tempom
 • deti s poruchami motoriky
 • deti s oslabeným sluchom
Terapeut: Mgr. Lívia Pavlíková  kontakt: liv.pavlikova@gmail.com