EEG Biofeedback

EEG Biofeedback je metóda, ktorá nám umožňuje vidieť a ovplyvňovať mozgové vlny. Ide o sebaučenie mozgu pomocou biologickej spätnej väzby, tréning, počas ktorého dostáva mozog presnú a cielenú informáciu o činnosti vĺn a vie sa naučiť, ako ich dostať do rovnováhy.
________________________________

EEG Biofeedback môže pomôcť každému, kto chce zlepšiť fungovanie svojej nervovej sústavy. Je mnoho príčin rôznych mozgových disfunkcií, ktorým zlepšená nervová regulácia pomáha.

Tréning pomocou EEG biologickej spätnej väzby je nenásilný, bezbolestný, pohodlný a hravý. Pokiaľ je prevádzaný vyškoleným biofeedback terapeutom, nie je nebezpečný, pretože nemá vedľajšie účinky. Zároveň nie je návykový a jeho efekt je dlhodobý. Biofeedback používa jednu snímaciu a dve ušné elektródy, priložené na temeno hlavy a uši, podľa oblasti, ktorú treba snímať. Jeden tréning trvá 45 minút, ideálne 2 až 3 krát týždenne, podľa rozsahu problému.

Pred tréningom je nevyhnutné, ako u dieťaťa, tak aj u dospelého človeka, vykonať vstupný rozhovor a EEG biofeedback diagnostiku. Na základe jej výsledkov sa rozhodne o ďalšom postupe – či je na stanovenie tréningového plánu potrebné záťažové EEG, alebo nie. Následne sa zo získaných výsledkov, diagnostík, ako aj osobných rozhovorov stanoví tréningový plán.
_______________________________

EEG biofeedback odporúčame najmä ako tréning pri:

 • ADD – poruche pozornosti
 • ADHD – poruche pozornosti sprevádzanej hyperaktivitou
 • ĽMD – ľahkých mozgových disfunkciách (porucha sústredenia, učenia, správania a pod.)
 • špecifických poruchách učenia (dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia a pod.)
 • problémoch s koncentráciou
 • nočnom pomočovaní
 • chronickej bolesti hlavy – migréne (neurologického pôvodu)
 • tikoch
 • poruchách spánku, nespavosti
 • poruchách reči
 • poruchách pamäti
 • úzkostných poruchách