Terapia hrou

Terapia hrou sa realizuje v terapeutickej herni v školských priestoroch individuálnym spôsobom v pravidelných stretnutiach (terapeut – dieťa). Terapiu hrou vedie psychologička Mgr. Petra Ivanková, ktorá sa dlhodobo venuje psychologickej práci s deťmi a jej súčasti, nedirektívnej terapii hrou.

Ide o cielené využitie hry, ako prirodzeného spôsobu vyjadrovania a rozvoja osobnosti dieťaťa. Ponuka terapie hrou nie je štandardnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu školského systému. Ak máte záujem o túto nadštandardnú službu, kontaktujte prosím našu terapeutku prostredníctvom emailu: pivankova@gmail.com. Ponuka terapie hrou je aktuálna od 01.10.2017.

 

 

Táto terapia sa ukázala ako vhodná metóda v prípadoch akými sú (Landreth, 2001):

-výbuchy zlosti, agresivita,

-nezrelé správanie,

-problémy s nadväzovaním vzťahov,

-neprimerané emocionálne odpovede,

-psychosomatické problémy,

-poruchy spánku,

-poruchy príjmu potravy,

-sebapoškodzovanie a podobne.