Rozvrh vyučovania

0.A 1. 2. 3. 4. 5.
P RVK RGM RVK PNV
U RVK RGM ZMR HPD PNV
S RVK RGM ZMR HPD PNV
Š RVK RGM ZMR HPD
Pia RVK ZMR TEV TEV