O triede 1.A

Bc. Erika Nemcová
Triedna učiteľka

Mgr. Marína Volchkova
Školský psychológ

 

V prvom ročníku žiakom počas denného harmonogramu zabezpečujeme:

  • Ranné komunity
  • Podporované  individuálne tempo žiakov
  • Rešpektovanie daností žiaka a rozvíjanie silných stránok jeho osobnosti
  • Štýl vyučovania prispôsobený potrebám a individualitám žiakov
  • Práca s programom Druhý krok
  • Rozvíjanie tolerancie a akceptácie odlišnosti žiakov
  • Možnosť výberu aktivít  a činností podľa záujmu žiakov
  • Individuálne a skupinové aktivity
  • Priestor na hru
  • Priateľský prístup učiteľa k žiakom