O triede 2.A

Mgr. Eva Vernerová 
Triedna učiteľka

 

V druhom ročníku žiakom počas denného harmonogramu zabezpečujeme:

  • Každodenné pohybové aktivity po 2. vyučovacej hodine
  • Individuálny prístup
  • Metódu Sindelár
  • Vyučovanie anglického jazyka hravou formou
  • Využívanie Montessori pedagogiky
  • Modifikácie učiva pre integrovaného žiaka
  • Prácu s preventívnym programom Mirabilis pre žiakov s poruchami správania
  • Každodennú diskusiu s deťmi o ich správaní a prežívaní