Vedecké pokusy

__________________________________________________________________

Charakteristika krúžku
Vedecké pokusy bavia všetkých. Deti sa na krúžku zoznámia s tajomstvami prírody, samy si vyskúšajú prácu s laboratórnymi pomôckami a zabavia sa pri vedeckých pokusoch. Hravou formou deti pripravíme na prírodopis, chémiu, fyziku a zemepis. Krúžok zabezbečujeme v spolupráci s lektormi z organizácie KRÚŽKY V ŠKOLE.

__________________________________________________________________

Termín
Utorok 14:00 – 15:00

__________________________________________________________________

Cena krúžku
Poplatok za krúžok je 57 EUR / polrok.