Eko krúžok

Vyučujúci krúžku
Bc. Martin Izrael

Šetrenie vody, zálohovanie plastových fliaš či správne triedenie odpadu je súčasťou zlepšenia životného prostredia a taktiež súčasťou nášho „Eko krúžku“. Vaše deti tu naučíme, ako sa správať k našej planéte, aby sme žili v čistote a chránili našu planétu.