Medzinárodný výskum

Súkromná základná škola, Ružová dolina 29, Bratislava-Ružinov sa v školskom roku 2017/2018 zapojila do veľkého medzinárodného projektu s názvom „Cross-cultural School Climate Study / Interkultúrna štúdia sociálnej klímy na školách“ . Tento významný medzinárodný projekt sa realizuje iba vo vybraných štátoch sveta (Belgicko, Malta, Litva, Jamajka, Grécko, Nemecko, USA, Japonsko, USA a Slovensko). V každom štáte je do projektu zapojených 5 základných škôl. Na Slovensku patrí medzi ne aj naša Súkromná základná škola.

Bližšie informácie o projekte nájdete tu.

Výsledky medzinárodného výskumu