Trieda 2.A

O triede 2.A

 

Mgr. Kristína Prosuchová
Triedna učiteľka 
 

Pavol Putera
Asistent učiteľa 

 

V druhom ročníku žiakom počas denného harmonogramu zabezpečujeme:

  • Každodenné pohybové aktivity po 2. vyučovacej hodine
  • Individuálny prístup
  • Metódu Sindelár
  • Vyučovanie anglického jazyka hravou formou
  • Využívanie Montessori pedagogiky
  • Modifikácie učiva pre integrovaného žiaka
  • Prácu s preventívnym programom Mirabilis pre žiakov s poruchami správania
  • Každodennú diskusiu s deťmi o ich správaní a prežívaní

Zoznam pomôcok 2.A

Predmety

Zoznam predmetov žiakov 2.A

 
Predmet  počet hodín za týždeň 
Slovenský jazyk a literatúra  9
Matematika 4
Etická výchova 1
Telesná výchova 2
Výtvarná výchova 2
Hudobná výchova 1
Prvouka 2
Anglický jazyk 2
Triednická hodina 1

Rozvrh vyučovania

1.2.3.4.5.
PonSJLMATSJLPVO
UtSJLMATSJLANJHUV
StrSJLMATSJLPVOETV
ŠtvSJLMATANJVYVVYV
PiaSJLSJLTSVTSV

Denný režim

Ranný súkromný školský klub detí

7:00 – 7:45


Zvonenie

1.   8:00 – 8:45
2.   8:55 – 9:40
3.   9:55 – 10:40
4. 11:00 – 11:45
5. 11:55 – 12:40


Poobedný súkromný školský klub detí

Po – Pia do 17:00