Prázdniny

Školské prázdniny určené podľa stanov Ministerstva školstva SR pre školský rok 2017/2018.

Prázdniny   Posledný deň vyučovania Začiatok vyučovania
Jesenné 27. október 2017
piatok
2. november 2017
štvrtok
Vianočné 21. december 2017
piatok
8. január 2018
pondelok
Polročné 1. február 2018
štvrtok
5. február 2018
pondelok
Jarné 2. marec 2018
piatok
12. marec 2018
pondelok
Veľkonočné 28. marec 2018
streda
4. apríl 2018
streda
Letné 29. jún 2018
piatok
3. september 2018
pondelok