Prázdniny

Školské prázdniny určené podľa stanov Ministerstva školstva SR pre školský rok 2018/2019.

Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania
po prázdninách
jesenné 30. október 2018
(utorok)
31. október – 2. november 2018 5. november 2018
(pondelok)
vianočné 21. december 2018
(piatok)
 27. december 2018 –
7. január 2019
 8. január 2019
(utorok)
polročné 31. január 2019
(štvrtok)
 1. február 2019
(piatok)
 4. február 2019
(pondelok)
jarné 22. február 2019
(piatok)
 25. február – 1. marec
2019
 4. marec 2019
(pondelok)
veľkonočné 17. apríl 2019
(streda)
 18. apríl – 23. apríl 2019  24. apríl 2019
(streda)
letné 28. jún 2019
(piatok)
 1. júl – 31. august 2019  2. september 2019 (pondelok)