Kuchárik

 

Marek Alker
Vyučujúci krúžku

Na krúžku Kuchárik sa deti oboznámia so základmi v oblasti varenia a pečenia.
Naučia sa správnym postupom prípravy jedál, hygienickým zásadám a pravidlám pri stolovaní.