Čím sa líšime

Paneurópska súkromná základná škola je škola s rodinnou a pohodovou atmosférou, ktorá Vám ponúka:

 • Malý kolektív žiakov
 • Individuálny prístup učiteľov
 • Rozšírené vyučovanie anglického jazyka
 • Školského psychológa a možnosť individuálnej alebo skupinovej konzultačno-poradenskej práce
 • Špeciálneho pedagóga a možnosť individuálnej integrácie
 • V rámci nadštandardných služieb asistenta učiteľa
 • Logopedické služby
 • EEG Biofeedback
 • Terapie KUPOZ a KUPREV
 • Terapiu hrou
 • Pohybové, výtvarné a jazykové krúžky
 • Relaxačnú miestnosť pre žiakov
 • Nástup a prestup počas celého roku