Ajtyčkár

 

Mgr. Branislav Gajdoš
Vyučujúci krúžku
 

Mgr. Denis Polák
Vyučujúci krúžku

Náplňou nášho I.T. Krúžku sú:

– Základy všeobecnej počítačovej znalosti

– Opis hardvérových počítačových častí

– Úvod do práce s textovými a tabuľkovými editormi (MS Word MS Excel)

– Oboznámenie sa s grafickými editormi (MS 3D Paint)

– Práca s internetovým prehliadačom (vyhľadávanie informácií, webové encyklopédie)

– Elektronická pošta/emaily

– Správanie a bezpečnosť na internetových sieťach (falošné reklamy, spamy)

– Poučenie o základných pojmoch (Hardvér, softvér, vírus, anti-vírus, operačné systémy, programy)

– Pamäťové médiá (CD, USB, Externý disk, Cloud)