Ajtyčkár

Vyučujúca krúžku
Bc. Simona Kurucová

Náplňou nášho IT krúžku sú spoznávanie základov všeobecnej počítačovej znalosti, opis hardvérových počítačových častí a práca s textovými či tabuľkovými editormi. Súčasťou krúžku je aj tvorba rôznych prezentácií či práca s internetovým prehliadačom.

Náplňou nášho I.T. Krúžku sú aj:

  • Základy všeobecnej počítačovej znalosti
  • Opis hardvérových počítačových častí
  • Úvod do práce s textovými a tabuľkovými editormi (MS Word MS Excel)
  • Oboznámenie sa s grafickými editormi (MS 3D Paint)
  • Práca s internetovým prehliadačom (vyhľadávanie informácií, webové encyklopédie)
  • Elektronická pošta/emaily
  • Správanie a bezpečnosť na internetových sieťach (falošné reklamy, spamy)
  • Poučenie o základných pojmoch (Hardvér, softvér, vírus, anti-vírus, operačné systémy, programy)
  • Pamäťové médiá (CD, USB, Externý disk, Cloud)