Logopéd

 

 

Mgr. Kristína ProsuchováPráca školského logopéda

Cieľom logopedickej intervencie je odstránenie alebo aspoň zmiernenie narušenej komunikačnej schopnosti dieťaťa a rozvíjanie správneho vývinu reči. Školská logopedička pracuje s deťmi individuálne v logopedickej učebni s rôznymi logopedickými pomôckami a to práve formou hry.

Terapia trvá približne 30 minút.

Dôležitou súčasťou terapie je práve spolupráca s rodičmi žiaka s NKS (narušenou komunikačnou schopnosťou):
– rodičov veľmi radi oboznámime s postupom precvičovania a poskytneme im konzultácie k správnym postupom domácich tréningov,
– ak Vaše dieťa už navštevuje logopedickú ambulanciu inde, prosíme Vás aby ste priniesli správu z logopedického vyšetrenia.