Príprava na monitor

 

 

Karolína Hudžíková
Vyučujúca krúžku
 

 

Charakteristika krúžku:

Zameriava sa na pripravenie žiakov na písomné testy a monitory. Žiaci tu získavajú užitočné stratégie pre efektívne čítanie otázok, riešenie úloh a správne spracovanie informácií. Cieľom krúžku je zvýšiť sebadôveru žiakov a pomôcť im dosiahnuť úspech pri Monitoroch a písomných skúškach.