Začarovaná história

 

PhDr. Veronka Bisaki, PhD.
Vyučujúca krúžku
 

Pavol Putera
Vyučujúci krúžku


Charakteristika záujmového krúžku

PRIPRAVUJEME


 

Základné informácie

PRIPRAVUJEME


Termín konania

Informácie o termíne konania krúžku sú uvedené v HARMONOGRAME KRÚŽKOV.