Kontakty

Paneurópska súkromná základná škola
Sklenárova 1
821 09 Bratislava

Telefonický kontakt:
+421 2 5341 2593
+421 903 478 002

Súkromný školský klub detí:
+421 948 395 007
+421 903 287 128

IČO: 317 89 188
IBAN: SK 9011000000002626741133

E-mail: szs@paneuroszs.sk
Facebook: Paneurópska súkromná ZŠ

Štatutárny zástupca a riaditeľ školy
PhDr. Veronika Bisaki

Zástupca riaditeľa
PaedDr. Janka Slovíková