Kontakty

Paneurópska súkromná základná škola
Sklenárova 1
821 09 Bratislava

Prof. PhDr. Eva Gajdošová – Odborný garant a zakladateľ školy

+421 903 468 345

Kancelária riaditeľa:
+421 911 966 710
+421 903 478 002

Kancelária zástupcu riaditeľa:
+421 948 034 954
+421 908 986 439

Súkromný školský klub detí:
+421 948 395 007
+421 903 287 128

IČO: 317 89 188
IBAN: SK 9011000000002626741133

E-mail: szs@paneuroszs.sk
Facebook: Paneurópska súkromná ZŠ

Štatutárny zástupca a riaditeľ školy
PhDr. Veronika Bisaki

Zástupca riaditeľa
PaedDr. Janka Slovíková