Kontakty

Paneurópska súkromná základná škola
Sklenárova 1
821 09 Bratislava

Kancelária riaditeľa:

+421 911 966 710

Prof. PhDr. Eva Gajdošová – Odborný garant a zakladateľ školy
+421 903 468 345

PhDr. Veronika Bisaki – Štatutárny zástupca a riaditeľ školy
+421 903 478 002

PaedDr. Janka Slovíková – Zástupca riaditeľa školy
+421 948 034 954

Mgr. Michaela Györgyfiová – Zástupca riaditeľa školy
+421 908 986 439

Súkromný školský klub detí:
+421 948 395 007

IČO: 317 89 188
IBAN: SK 9011000000002626741133

E-mail: szs@paneuroszs.sk
Facebook: Paneurópska súkromná ZŠ