Kontakty

Súkromná základná škola
Sklenárova 1
821 09 Bratislava

PhDr. Veronika Bisaki, PhD. MBA – Štatutárny zástupca a riaditeľ školy
+421 903 478 002

Prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. – školský psychológ zodpovedný za rozvoj osobnosti
a psychického vývinu detí, ako aj výchovné problémy alebo problémy okolo sociálnych vzťahov
v triedach, porúch správania, šikany a i.


Mgr. Michaela Györgyfiová – zástupca pre organizačné a finančné náležitosti školy (prestup a zápis detí)
+421 908 986 439

PaedDr. Janka Slovíková – zástupca riaditeľa pre pedagogické pôsobenie a edukačný proces
+421 948 034 954

 Súkromný školský klub detí:
+421 948 395 007


IČO: 317 89 188
IBAN: SK90 1100 0000 0026 2674 1133

E-mail: szs@paneuroszs.sk
Facebook: Paneurópska súkromná ZŠ

Instagram : @paneuroszs

Kontaktujte nás