Krajinka zázrakov

 

 

Mgr. Simona Kurucová
Vyučujúca krúžku
 

 

Charakteristika krúžku :

Žiaci sa naučia kreatívne tvoriť a zároveň prezentovať svoje diela pred verejnosťou a pripravia si aj spoločné vystúpenie.