Trieda 4.A

O triede 4.A

Mgr. Katarína Hauková
Triedna učiteľka 
Mgr. Denisa Drozdová
Učiteľ pre kontakt s rodičmi 
 

Vo štvrtom ročníku žiakom počas denného harmonogramu zabezpečujeme: 

  • Individuálny prístup ku každému žiakovi
  • Hlavným poslaním je pochopenie učiva, nie bezcieľne memorovanie
  • Učebné osnovy preberané zaujímavou a hravou formou (využívanie prezentácií, počítačov, tvorba projektov, videí….)
  • Pri hodnotení sa prihliada na špecifiká žiakov
  • Otvorený vzťah medzi učiteľom a žiakom – každodenná komunikácia, profesionálne riešenie problémov, možnosť kedykoľvek prísť a porozprávať sa
  • Vedenie detí k pozitívnemu vzťahu k životnému prostrediu (recyklovanie, zbieranie smetí v okolí školy, pestovanie rastlín….)
  • Pravidelné zúčastňovanie sa na kultúrnych a vzdelávacích podujatiach
  • Práca s programom Druhý krok

Predmety

Zoznam predmetov žiakov 4.A 

Rozvrh vyučovania

1.2.3.4.5.6.
PonSJLMATANJVLAETV
UtSJLMATANJPDAINF
StrSJLMATANJVLAHUV
ŠtvSJLTSVTSVSJLANJPVC
PiaSJLSJLMATPDAVYV

Denný režim

Ranný súkromný školský klub detí

7:00 – 7:45


Zvonenie

1.   8:00 – 8:45
2.   8:55 – 9:40
3.   9:55 – 10:40
4. 11:00 – 11:45
5. 11:55 – 12:40
6. 12:50 – 13:35


Poobedný súkromný školský klub detí

Po – Pia do 17:00