Trieda 4.A

O triede 4.A

Učiteľ pre kontakt s rodičmi 
Mgr. Dominika Zajacová
Asistent učiteľa
Karolína Hudžíková 

Vo štvrtom ročníku žiakom počas denného harmonogramu zabezpečujeme: 

  • Individuálny prístup ku každému žiakovi
  • Hlavným poslaním je pochopenie učiva, nie bezcieľne memorovanie
  • Učebné osnovy preberané zaujímavou a hravou formou (využívanie prezentácií, počítačov, tvorba projektov, videí….)
  • Pri hodnotení sa prihliada na špecifiká žiakov
  • Otvorený vzťah medzi učiteľom a žiakom – každodenná komunikácia, profesionálne riešenie problémov, možnosť kedykoľvek prísť a porozprávať sa
  • Vedenie detí k pozitívnemu vzťahu k životnému prostrediu (recyklovanie, zbieranie smetí v okolí školy, pestovanie rastlín….)
  • Pravidelné zúčastňovanie sa na kultúrnych a vzdelávacích podujatiach
  • Práca s programom Druhý krok

Predmety

Zoznam predmetov žiakov 4.A 

Zoznam pomôcok

Rozvrh vyučovania

1.2.3.4.5.6.
PonSJLMATPDAPDAETV
UtSJLSJLTSVVYVANJ
StrSJLVLAVLAMATTSVTSV
ŠtvSJLSJLANJANJMAT
PiaSJLPVCINFMATHUV

Denný režim

Ranný súkromný školský klub detí

7:00 – 7:45

Poobedný súkromný školský klub detí

Po- Pia do 17:00

Zvonenie

1. hodina 08:00 - 08:45
2. hodina 08:50 - 09:35
3. hodina 09:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:25 - 13:10