Cinema & Game

 

Mgr. Branislav Gajdoš
Vyučujúci krúžku
 

Ivana Zavřelová
Vyučujúca krúžku

 

Cinema & Game

Na krúžku Cinema & Game si deti budú môcť pozrieť zaujímavo spracovaný film, či zahrať si rôzne spoločenské hry, pri ktorých zažijú vždy veľa zábavy.