Cinema & Game

Cinema & Game

Vyučujúci krúžkuBc. Martin Izrael

Na krúžku Cinema & Game si deti budú môcť pozrieť zaujímavo spracovaný film, či zahrať si rôzne spoločenské hry, pri ktorých zažijú vždy veľa zábavy.