Staň sa redaktorom

Vyučujúci krúžku
Lucia Tomášechová a Karolína Hudžíková

Krúžok „Staň sa redaktorom“ je u nás novinka. Na čo bude tento krúžok teda zameraný? Predovšetkým na naučenie sa vzájomnej spolupráci, zlepšenie prejavu či práci na počítači a taktiež rozvoju slovnej zásoby. Žiaci resp. Vaše deti budú mať možnosť ukázať svoju kreatívnu stránku, či svoje predstavy preniesť na papier a následne s ich výtvormi sa môžete stretnúť v našom školskom časopise.