Cesta okolo sveta

 

 

PhDr. Veronka Bisaki, PhD.
Vyučujúca krúžku
 

 

Pavol Putera
Vyučujúci krúžku


Charakteristika záujmového krúžku

PRIPRAVUJEME

 

Základné informácie

PRIPRAVUJEME

Termín konania

Informácie o termíne konania krúžku sú uvedené v HARMONOGRAME KRÚŽKOV.