Cesta okolo sveta

 

 

Eva Mária Samcová
Vyučujúca krúžku
 

 


Charakteristika záujmového krúžku

Krúžok je zameraný na spoznávanie krásy nášho sveta. Budeme sa tu venovať teórií, čiže žiaci spoznajú rôzne svetové pamiatky, bohatstva či sa naučia rozpoznávať štátne vlajky sveta.

 


Informácie o termíne konania krúžku sú uvedené v HARMONOGRAME KRÚŽKOV.