Gymnastika

Vyučujúca krúžku
Mgr. Patrícia Brúderová

Krúžok gymnastika sa zameriava na gymnastickú prípravu detí. Základom pre gymnastickú prípravu detí je pestrosť cvičení zameraných na rozvoj všestranných pohybových znalostí a schopností. Deti sa naučia správnu techniku a prípravu na kotúľ, stojku či mlynské kolo absolvujú aj hry pre koordináciu pohybu alebo pre zlepšenie kondičných schopností.