Vedenie školy

PhDr. Veronika Bisaki, PhD. MBA Štatutárny zástupca
Riaditeľ školy

Prof. Eva Gajdošová, PhD. Odborný garant  Školský psychológ


Mgr. Michaela Györgyfiová Zástupca pre organizačné
a finančné náležitosti školy

 

 

PaedDr. Jana Slovíková

Zástupca riaditeľa
školy
  

 


Jozef Karvai, DiS

Organizačné zabezpečenie

 
 Mgr. Patrícia Ováková

Tajomníčka školy