Vedenie školy

PhDr. Veronika Bisaki, PhD. MBA


Štatutárny zástupca
Riaditeľ školy

Prof. Eva Gajdošová, PhD.


Odborný garant

Školský psychológ


Mgr. Michaela Györgyfiová


Tajomník školy
 

 

PaedDr. Jana Slovíková

Zástupca riaditeľa
školy