Vedenie školy

PhDr. Veronika Bisaki, PhD. Štatutárny zástupca
Riaditeľ školy

Prof. Eva Gajdošová, PhD. Odborný garant  Školský psychológ

Mgr. Michaela Györgyfiová Zástupca pre organizačné
a finančné náležitosti školy

 

 

PaedDr. Jana Slovíková

Zástupca riaditeľa
školy
  

 

  Ivana Zavřelová 

Tajomníčka školy