Vedenie školy

 


PhDr. Veronika Bisaki

Štatutárny zástupca
Riaditeľ školy

PaedDr. Jana Slovíková

Zástupca riaditeľa
školy  

Prof. Eva Gajdošová, PhD.

Odborný garant – 
zakladateľ školy

Mgr. Michaela Györgyfiová

Zástupca pre finančnú
a personálnu agendu 

Ivana Zavřelová 

Tajomníčka
školy 


Mgr. Branislav Gajdoš

Zástupca pre organizačné
zabezpečenie školy