Vedenie školy

 

 


PhDr. Veronika Bisaki, PhD.

Štatutárny zástupca
Riaditeľ školy

 

Prof. Eva Gajdošová, PhD.

Odborný garant 
Školský psychológ

 

 

Mgr. Michaela Györgyfiová

Zástupca pre organizačné
a finančné náležitosti školy

 

 

PaedDr. Jana Slovíková

Zástupca riaditeľa
školy  

 

 

Mgr. Branislav Gajdoš

Zástupca pre organizačné
zabezpečenie školy

 

 

Ivana Zavřelová 

Tajomníčka školy