Trieda 0.A

O triede 0.A

Simona Zvonárová
Triedna učiteľka 

V nultom ročníku žiakom počas denného harmonogramu zabezpečujeme:

  • Individuálny prístup ku každému dieťaťu
  • Školského psychológa v triede
  • Dieťaťu sú ponúknuté hranice, istoty a záujem
  • Prácu so šlabikárom „Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina“
  • Prácu s programom Druhý krok
  • Rozvoj každodenných praktických zručností
  • Rozvoj kognitívnych schopností (pamäť, pozornosť, predmatematické predstavy, orientácia v priestore, sluchová percepcia, vizuálna percepcia…)
  • Veľký výber mimoškolských aktivít
  • Prirodzený prechod medzi materskou školou a prvým ročníkom základnej školy
  • Priestor na voľnú hru

Predmety

Zoznam predmetov žiakov 0.A

Predmet  počet hodín za týždeň 
Rozvíjanie komunikačných schopností 9
Zmyslová výchova a základy matematických predstáv 4
Rozvíjanie grafomotorických zručností a výtvarná výchova 4
Hudobno – pohybová výchova 3
Pracovná výchova 3
Telesná výchova 2

 

Rozvrh vyučovania

Pon
Ut
Str
Štv
Pia

Denný režim

Ranný súkromný školský klub detí

7:00 – 7:45

Poobedný súkromný školský klub detí

Po- Pia do 17:00

Zvonenie

1. hodina 08:00 - 08:45
2. hodina 08:50 - 09:35
3. hodina 09:40 - 10:25
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:30 - 12:15
6. hodina 12:25 - 13:10
7. hodina 13:15 - 14:00
8. hodina 14:05 - 14:50