Učitelia

Triedna učiteľka 0. A

Mgr. Michaela Sosňáková

Triedna učiteľka 1.A

Mgr. Eva Vernerová

Triedna učiteľka 2.A

Mgr. Katarína Pipíšková

Triedna učiteľka 2.B  

Mgr. Paulína Zolnianska

Triedna učiteľka 3.A

Mgr. Monika Rovňáková

Triedna učiteľka 3.B

Mgr. Katarína Kristofčáková

Triedna učiteľka 4.A

Mgr. Mária Filazi Hurajová

Triedna učiteľka 5.A

Bc. Romana Srnčíková

Triedna učiteľka 6.A

PaedDr. Janka Slovíková

Triedna učiteľka 7.A

Mgr. Eva Gaplovská

Triedny učiteľ 8.A

Mgr. Erik Radnóti, PhD.

Mgr. Marcela Nemcová

Vyučujúca biológie a chémie

 

Mgr. Katarína Župinová

Vyučujúca výchov

Mgr. Bianka Filusová

Lektorka anglického jazyka

 

Ing. Vojtech Šuver

Vyučujúci matematiky a fyziky

Mgr. Stanislava Krúpová

Vyučujúca slovenského jazyka