Učitelia

Mgr. Veronika Lopúchová

Triedna učiteľka O.A

Mgr. Kristína Prosuchová

Triedna učiteľka 1.A

Mgr. Monika Rovňaková

Triedna učiteľka 2.A

Mgr. Ivana Zavřelová

Učiteľ pre kontakt s rodičmi 3.A

Mgr. Denisa Drozdová

Učiteľ pre kontakt s rodičmi 4.A 

Mgr. Katarína Hauková

Triedna učiteľka 5.A

Mgr. Pavol Putera

Učiteľ pre kontakt s rodičmi 6.A

Jozef Karvai

Učiteľ pre kontakt s rodičmi 7.A

Ivana Zavřelová

Učiteľ pre kontakt s rodičmi 8.A

Mgr. Kamila Tkáčová

Triedna učiteľka 9.A

Ing. Vojtech Šuver

Vyučujúci matematiky