Učitelia

Triedna učiteľka 0. A

Mgr. Michaela Sosňáková


Triedna učiteľka 1.A

Bc. Erika Awad

Triedna učiteľka 2.A

Mgr. Eva Vernerová

Triedna učiteľka 3.A

Mgr. Kristína Prosuchová

Triedna učiteľka 3.B  

Mgr. Paulína Zolnianska

Triedna učiteľka 4.A

Mgr. Monika Rovňáková

Triedna učiteľka 4.B

Mgr. Katarína Kristofčáková

Triedna učiteľka 5.A

PhDr. Veronika Bisaki

Triedna učiteľka 6.A

Mgr. Romana Srnčíková

Triedna učiteľka 7.A

PaedDr. Janka Slovíková

Triedna učiteľka 8.A

Mgr. Kamila Tkáčová

Triedna učiteľka 9.A

PhDr. Veronika Bisaki

 

Ing. Vojtech Šuver

Vyučujúci matematiky

Nikoleta Szekely

Vyučujúca anglického jazyka


 

Mgr. Eva Gaplovská

Vyučujúca geografie a dejepisu