Učitelia

Triedna učiteľka 0. A

Simona Zvonárová

Triedna učiteľka 1.A

Mgr. Kristína Prosuchová

Zastupujúca učiteľka 2.A

Petra Treščanská

Triedna učiteľka 3.A

Mgr. Katarína Hauková

Triedna učiteľka 4.A  

Mgr. Monika Rovňáková

Triedna učiteľka 5.A

PhDr. Veronika Bisaki

Triedna učiteľka 6.A

PhDr. Veronika Bisaki

Triedna učiteľka 7.A

Mgr. Romana Srnčíková

Triedna učiteľka 8.A

PaedDr. Janka Slovíková

Triedna učiteľka 8.B

PaedDr. Janka Slovíková

Triedna učiteľka 9.A

Mgr. Kamila Tkáčová

Ing. Vojtech Šuver

Vyučujúci matematiky

Mgr. Denisa Drozdová 

Vyučujúca telesnej výchovy

Mgr. Erik Radnóti, PhD.

Vyučujúci

 

Mgr. Zuzana Jánošíková, PhD.

Vyučujúca anglického jazyka