Učitelia

Mgr. Veronika Lopúchová

Triedna učiteľka O.A

Mgr. Bibiána Nogová

Učiteľ pre kontakt s rodičmi 1.A

Mgr. Zuzana Džongová

Učiteľ pre kontakt s rodičmi 2.A

Mgr. Monika Rovňáková

Učiteľ pre kontakt s rodičmi 3.A

Ivana Zavřelová, DiS.

Učiteľ pre kontakt s rodičmi 4.A 

Mgr. Patrícia Bacskaiová

Učiteľ pre kontakt s rodičmi 5.A

Mgr. Michaela Györgyfiová

Učiteľ pre kontakt s rodičmi 6.A

Pavol Putera, DiS.

Učiteľ pre kontakt s rodičmi 7.A

Jozef Karvai, DiS.

Učiteľ pre kontakt s rodičmi 8.A

Mgr. Pavol Škripek

Učiteľ pre kontakt s rodičmi 9.A

Ing. Vojtech Šuver

Vyučujúci

Mgr. Patrícia Bacskaiová

Vyučujúci

Mgr. Filip Švrček

Vyučujúci

Mgr. Pavol Škripek

Vyučujúci