Učitelia

Triedna učiteľka 0. A

Mgr. Lívia Pavlíková

Triedna učiteľka 1.A

Bc. Erika Nemcová

Triedna učiteľka 2.A

Mgr. Eva Vernerová

Triedna učiteľka 3.A

Mgr. Kristína Prosuchová

Triedna učiteľka 3.B  

Mgr. Paulína Zolnianska

Triedna učiteľka 4.A

Mgr. Monika Rovňáková

Triedna učiteľka 4.B

Mgr. Katarína Kristofčáková

Triedna učiteľka 5.A

PhDr. Veronika Bisaki

Triedna učiteľka 6.A

Mgr. Romana Srnčíková

Triedna učiteľka 7.A

PaedDr. Janka Slovíková

Triedna učiteľka 8.A

Mgr. Kamila Tkáčová

Triedna učiteľka 9.A

PhDr. Veronika Bisaki

 

Ing. Vojtech Šuver

Vyučujúci matematiky

Nicolette Székely

Vyučujúca anglického jazyka

Mgr. Eva Gaplovská

Vyučujúca geografie a dejepisu

Mgr. Katarína Župinová 

Vyučujúca výchov

Mgr. Erik Radnóti, PhD.

Vyučujúci telesnej výchovy