Športová akadémia (Florbal)

 

 

Bc. Martin Izrael
Vyučujúci krúžku
 

 


Charakteristika záujmového krúžku

Na tomto krúžku sa žiaci budú venovať rozvíjaniu florbalových zručností, ako sú hlavne herné činnosti jednotlivca a taktiež sa naučia základné pravidlá florbalu. Nakoľko ide o kolektívny šport, budú musieť žiaci medzi sebou spolupracovať a tým sa zlepší aj komunikácia resp. vzťahy medzi nimi.

Krúžok športová akadémia je zameraný na rozvoj koordinácie tela, spevnenie a zlepšenie držanie tela. Zakomponujeme cvičenie na kondíciu a silu, cvičenie formou hier, relaxačné cvičenia, cvičenia na zlepšenie stability a zabránenie dysbalancií. Cieľom krúžku je aby sa pohyb stal súčasťou života detí.