Športová akadémiaMgr. Deniska Drozdová

Vyučujúca krúžku


Charakteristika záujmového krúžku

Krúžok športová akadémia je zameraný na rozvoj koordinácie tela, spevnenie a zlepšenie držanie tela. Zakomponujeme cvičenie na kondíciu a silu, cvičenie formou hier, relaxačné cvičenia, cvičenia na zlepšenie stability a zabránenie dysbalancií. Cieľom krúžku je aby sa pohyb stal súčasťou života detí.