Stravovanie

Aktuálny jedálny lístok

JEDÁLNY LÍSTOK od 18.6.2018 do 22.6.2018

JEDÁLNY LÍSTOK od 25.6.2018 do 29.6.2018

____________________________________________________

Základné informácie
Žiaci majú možnosť zabezpečenia obedov v školskej jedálni (v štátnej základnej škole).
Presun na obed a dozor počas obeda zabezpečujú pedagogickí zamestnanci školy v spolupráci s asistentmi učiteľa.
________________________________________________

Prihlásenie žiaka
Ak máte záujem prihlásiť žiaka na obedy v školskej jedálni, je potrebné vyplniť a odovzdať „Prihlášku na stravovanie v školskej jedálni“.
Je potrebné odovzdať doklad o zaplatení do konca mesiaca a vyzdvihnúť si stravné lístky na nasledujúci mesiac.
________________________________________________

Spôsob platby a cena stravy
Rodičia dostanú na každý mesiac presnú sumu, ktorú majú zaplatiť vo forme šeku s číslom účtu a VS, samozrejme platby je možné realizovať aj formou platby na účet.
Výška stravného pre žiakov I. stupňa je 1.09€ + réžia 0,33€ = 1,42€
Číslo účtu: SK 29 0200 0000 0016 4594 9357
________________________________________________

Odhlasovanie obedov
Je potrebné zavolať ráno do 7:30 a ohlásiť túto skutočnosť, resp. napísať e-mail.
Preplatok na stravnom bude odrátaný nasledujúci mesiac, avšak réžia sa neodratúva.
________________________________________________

Kontaktná osoba
Zuzana Horčičiaková – vedúca školskej jedálne
0904 765 022
horciciakova@zsrd.sk
________________________________________________