Stravovanie

Milí rodičia,

dovoľte nám informovať Vás, že na základe Úradu vlády Slovenskej republiky majú všetky stredné školy a základné školy prerušené štúdium do odvolania na území celého Slovenska z dôvodu zabezpečenia preventívnych opatrení, ktoré by mali znížiť riziko prenosu koronavírusu.

 

 

Základné informácie

Žiaci majú zabezpečené stravovanie v blízkej súkromnej stravovacej jednotke Veselé baby na Bajkalskej 21/A – budova Slovenskej obchodnej inšpekcie. Strava je pripravovaná v zmysle platných noriem a štandardov pre žiakov. Do jedálne budú chodiť žiaci v rámci školského klubu v sprievode kompetentného vyučujúceho.
________________________________________________

Prihlásenie žiaka

Prihlásenie stravníka na obed je podmienené odovzdaním „Prihlášky na stravovanie“ a úhradou stravného. Pre žiakov s alergiami a intoleranciami bude poskytovaná špeciálna strava, preto prosím v prihláške na stravu nezabudnite uviesť o aký typ alergie/intolerancie ide.
________________________________________________

Spôsob platby a cena stravy

Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred a to do 5. dňa v mesiaci bankovým prevodom na číslo účtu:

IBAN: SK33 1100 0000 0026 6708 0191.
Do poznámky prosím uveďte meno žiaka, variabilný symbol je rodné číslo dieťaťa.

Výška stravného je stanovená na 1,90 €/deň.

________________________________________________

Odhlasovanie obedov

Odhlásenie obeda je potrebné nahlásiť telefonicky resp. mailom na adresu obedyszs@gmail.com najneskôr v daný deň ráno do 7:30 hod.
________________________________________________