Trieda 1.A

O triede 1.A

 

 

Mgr. Monika Rovňaková
Triedna učiteľka 
 

 

V prvom ročníku žiakom počas denného harmonogramu zabezpečujeme:

  • Ranné komunity
  • Podporované  individuálne tempo žiakov
  • Rešpektovanie daností žiaka a rozvíjanie silných stránok jeho osobnosti
  • Štýl vyučovania prispôsobený potrebám a individualitám žiakov
  • Práca s programom Druhý krok
  • Rozvíjanie tolerancie a akceptácie odlišnosti žiakov
  • Možnosť výberu aktivít  a činností podľa záujmu žiakov
  • Individuálne a skupinové aktivity
  • Priestor na hru
  • Priateľský prístup učiteľa k žiakom

Zoznam pomôcok 1.A

Predmety

Zoznam predmetov žiakov 1.A

Rozvrh vyučovania

1.2.3.4.5.
PonSJLSJLMATHUV
UtSJLSJLMATANJETV
StrSJLSJLMATVYVVYV
ŠtvSJLSJLMATANJ
PiaSJLPVOTSVTSV

Denný režim

Ranný súkromný školský klub detí

7:00 – 7:45


Zvonenie

1.   8:00 – 8:45
2.   8:55 – 9:40
3.   9:55 – 10:40
4. 11:00 – 11:45
5. 11:55 – 12:40


Poobedný súkromný školský klub detí

Po – Pia do 17:00