Trieda 3.A

O triede 3.A

 

 

Učiteľ pre kontakt s rodičmi  
Mgr. Zuzana Džongová

 
Asistent učiteľa
Mgr. Simona Kurucová

V treťom ročníku žiakom počas denného harmonogramu zabezpečujeme:

 • prácu v malom kolektíve
 • delíme sa o naše každodenné pocity,
 • vytvárame povedomie, že vždy je tu niekto na koho sa môžu žiaci obrátiť
 • vytváranie priateľskej atmosféry v škole
 • využívame hravú formu výučby
 • do vyučovania zapájame aj interaktívne metódy výučby
 • rozvíjame prezentačné schopnosti,
 • upevňujeme povedomie kolektívu a príslušnosti ku skupine
 • vedieme žiakov k porozumeniu dôležitosti a významu pravidiel
 • prispôsobujeme učivo individuálnym schopostiam každého žiaka
 • pracujeme s výchovno-preventívnym programom Druhý krok
 • v triede máme k dispozícii triedneho psychológa počas celého vyučovania

Predmety

Zoznam predmetov žiakov 3.A 

Zoznam pomôcok

Rozvrh vyučovania

1.2.3.4.5.
PonSJLMATETVSJLTSV
UtINFSJLANJPDAVYV
StrSJLSJLANJMATTSV
ŠtvSJLSJLMATMATHUV
PiaSJLVLAANJTSVPVC

Denný režim

Ranný súkromný školský klub detí

7:00 – 7:45

Poobedný súkromný školský klub detí

Po- Pia do 17:00

Zvonenie

1. hodina 08:00 - 08:45
2. hodina 08:50 - 09:35
3. hodina 09:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20