Trieda 3.A

O triede 3.A

 

 

Mgr. Monika Rovňaková
Triedna učiteľka 
 

 

Ivana Zavřelová
Učiteľ pre kontakt s rodičmi 

V treťom ročníku žiakom počas denného harmonogramu zabezpečujeme:

 • prácu v malom kolektíve
 • delíme sa o naše každodenné pocity,
 • vytvárame povedomie, že vždy je tu niekto na koho sa môžu žiaci obrátiť
 • vytváranie priateľskej atmosféry v škole
 • využívame hravú formu výučby
 • do vyučovania zapájame aj interaktívne metódy výučby
 • rozvíjame prezentačné schopnosti,
 • upevňujeme povedomie kolektívu a príslušnosti ku skupine
 • vedieme žiakov k porozumeniu dôležitosti a významu pravidiel
 • prispôsobujeme učivo individuálnym schopostiam každého žiaka
 • pracujeme s výchovno-preventívnym programom Druhý krok
 • v triede máme k dispozícii triedneho psychológa počas celého vyučovania

Predmety

Zoznam predmetov žiakov 3.A 

Rozvrh vyučovania

1.2.3.4.5.
PonETVSJLSJLMATANJ
UtVLASJLMATTSVTSV
StrINFSJLSJLANJVYV
ŠtvPDASJLMATANJHUV
PiaANJSJLSJLMATPVC

Denný režim

Ranný súkromný školský klub detí

7:00 – 7:45


Zvonenie

1.   8:00 – 8:45
2.   8:55 – 9:40
3.   9:55 – 10:40
4. 11:00 – 11:45
5. 11:55 – 12:40
6. 12:50 – 13:35


Poobedný súkromný školský klub detí

Po – Pia do 17:00